[administracja] Ważne terminy dla wszystkich kół

Przypominamy, że zbliżają się terminy rozliczania sprawozdania z działalności koła za rok 2018. Do 15 stycznia należy udać się z dokumentami do prodziekana ds. dydaktycznych, studenckich i studiów doktoranckich Łukasza Książyka. Natomiast podpisany dokument do 30 stycznia złożyć w biurze spraw studenckich w Pałacu Kazimierzowskim. Nie złożenie tych dokumentów ma swoją smutną konsekwencję w braku środków na aktualny rok.

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej należy także do marca donieść preliminarz wydatków do sekcji finansowej dziekanatu przy ulicy Oboźnej. Powinna być to tabelka z wykazem poszczególnych planowanych wydatków. Zachęcamy do tego, aby przemyśleć planowany budżet, niewpisane pozycje nie będą mogły być potem finansowane, jednak wykaz nie musi być bardzo szczegółowy. Jeśli np. organizujecie konferencję, to nie powinniście wpisywać osobno każdej pozycji finansowanej na ten cel, wystarczy dać jedną „konferencja”, a faktury i umowy podpinać pod tę właśnie okoliczność.

Wawrzyny już ścięto i strumień świadomości. Koło literatur eksperymentalnych

wawrzyny już ścięto

 

Zapraszamy do włączenia się w dyskusję na temat książki „Wawrzyny już ścięto” Édouarda Dujardina i technik strumienia świadomości. Spotkanie koła literatur eksperymentalnych odbędzie się 19 grudnia o 18.30 w sali 19 na Wydziale Polonistyki UW.

„Wawrzyny już ścięto” to pierwsza na świecie próba stworzenia narracji wyłącznie za pośrednictwem monologu wewnętrznego i tym samym, powieść początkująca bogaty zbiór utworów wykorzystujących technikę strumienia świadomości. Nie ma tu ani jednego zdania, które nie rodziłoby się wyłącznie w głowie głównego bohatera – nawet kwestie wypowiadane przez towarzyszące mu postaci są przetwarzane i przekazywane czytelnikowi za pośrednictwem świadomości bohatera. Jego przechadzki, spojrzenia na obcych ludzi – wszystko to czytelnik otrzymuje nacechowane sądami bohatera. Historia o nieudolnych próbach przekonania do siebie młodej aktorki teatralnej jest jednak tylko pretekstem do stworzenia dogłębnej analizy sposobu ludzkiego myślenia – więcej, wejścia w głowę bohatera. Dujardin, jako prekursor osiągnął jednak szczyt w tworzeniu takiego modelu narracji – wszystkie inne utwory stanowiły tylko imitację, by wspomnieć Woolf, której postaci rozwlekają się na temat własnych uczuć i historii czy Joyce’a, dążącego jednak do zaznaczenia roli świadomości a nawet nieświadomości i przelania ich czystych odpowiedników na papier. Na temat tego ostatniego trzeba jeszcze powiedzieć, że to właśnie Dujardin zainspirował go do napisania tak ważnego dzieła jak „Ulisses”, gdyż „Wawrzyny już ścięto” Irlandczyk znalazł w księgarni podczas swojej wycieczki do Francji.

„W powieści strumienia świadomości aktywną rolę odegrały eksperymenty techniczne. Zadowalające przedstawienie świadomości wymagało bądź stworzenia nowych technik powieściowych, bądź innego ukierunkowania starych. Z tego niewątpliwie powodu omawiana jest właśnie w literaturze krytycznej technika strumienia świadomości. Wobec tego jednak, że stosowane w różnych powieściach techniki przedstawiania świadomości różnią się od siebie znacznie, powstać musiały nieporozumienia”.

Dyskusja ma charakter otwarty, zachęcamy do udziału wszystkie zainteresowane osoby.

PS: Cytat pochodzi z artykułu: Robert Humphrey, „Strumień świadomości – techniki”, Pamiętnik Literacki 1970, 61/4, 255-283.
Który polecamy! Oto link:

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1970-t61-n4-s255-283.pdf

Wieczór promocyjny nowego numeru „Feerii” Koła Młodej Literatury

Jak przygotować się do debiutu wydawniczego? Jakie możliwości ma początkujący twórca? Co młody poeta myśli o polskiej poezji najnowszej? Czy oczekiwana rewolucja nastąpiła? Odpowiedzi na te (i nie tylko te) pytania poznasz na wieczorze promocyjnym nowego numeru „Feerii”. Do zobaczenia 23 listopada w Pub Cafe Marcinek!

https://www.facebook.com/events/328738604581162/

Teaser #pH

Wiecie, że Klub Filmowy im. Jolanty Słobodzian oraz Teatr Polonistyki UW im. Eligiusza Szymanisa jakiś czas temu połączyli siły i wspólnie pracowali nad nowym projektem? Przed Wami teaser #pH, czyli projektu Herbert, w skład którego wchodzą trzy filmy krótkometrażowe oparte na twórczości Poety. Już niedługo trailer, a także informacje o premierze 🙂